Od ponedeljka se ukida ili smanjuje carina na vozila koja će se iz Kine uvoziti u našu zemlju. Ovo snižavanje tarifa je predviđeno Sporazumom o slobodnoj trgovini (SST) između Srbije i Kine koji stupa na snagu 1. jula.