Datumi isporuke za sva nova civilna vozila pomaknuti su za nekoliko godina.