RUSIJA je povukla svoje vojnike sa Kosova i Metohije zbog toga što dosmanlijski režim nije hteo sa Rusima da sarađuje, kazao je lider radikala Vojislav Šešelj.