čak i ako uživate drugima nanositi bol i patnju, vaši će vam se postupci vratiti, bit ćete poput cvijeta koji vene bez vode, a kasnije je iščupan iz zemlje. Neće biti budućnosti za vas i vaše potomstvo ako nastavite na putu mržnje i straha koji ste posijali.