Koliko para toliko muzike. Tako ti je to: Koliko para toliko muzike. Šta su očekivali ? Da će im netko radit za kikiriki, ne može sam sebe prehranit i skrpit od prvoga do prvoga i onda još da se bavi pizdarijama.