Spor između SAD-a i EU-a izbacio je iz tračnica poticanje ukrajinskog kredita od 50 milijardi dolara korištenjem ruske imovine