Više hrvatskih političara i aktivista godinama su bili članovi grupe 'Agenda Europe' koja je utjecala na zakone o ženskim i LGBT pravima