Pao ključni zakon, je li ovo početak kraja za Ukrajinu?