Sabor odobrio sudjelovanje Hrvatske u nezakonitoj okupaciji Iraka