Vizualni dokazi iz udaljene baze na Arktiku pokazuju pripreme za lansiranje