"Za ubijanje toliko ljudi treba dnevno osvojiti 150 kilometara, to je apsurdna znanstvena fantastika"