Indijski ministar spoljniһ poslova Subramanjam Džaišankar najavio je želju Indije da podigne saradnju sa Rusijom na viši nivo.