Gábor Böröndi, kandidat za načelnika Glavnog stožera Nacionalne obrane, rekao je pred Odborom za nacionalnu obranu i provođenje zakona Parlamenta da naglasak treba staviti na operativnu pripravnost umjesto na borbenu spremnost. Prema njegovim riječima, nacionalna obrana treba učiti iz rusko-ukrajinskog rata. Obrana Mađarske ne počinje na granici, pa moramo gledati puno dalje. Odbor je podržao imenovanje Gábora Böröndija.