ex-iskon-pleme
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 18:46

A je in ga lipo zavuklo. :^0

https://www.klix.ba/vijesti/bih/christian-schmidt-suspendovao-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a/230227089

https://www.novosti.rs/vesti/politika/1208950/poceo-zajednicki-sastanak-briselu-Suljo-razgovara-boreljom-lajcakom-kurtijem

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo 324111_bvvb_f
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 18:49

Schmidtovu odluku pročitajte u cijelosti:


Obavijest o primjeni Naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine na Zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.
Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;
Pozivajući se na stav XI. 2. Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim”, u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i “mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;
Pozivajući se takođe na stav 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, u skladu s poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obavezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;
Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, sve od donošenja Deklaracije 24. septembra 2004. godine, donesene na nivou političkih direktora, zahtijevao iznalaženje “trajnog rješenja” u vezi s “pitanjem državne imovine”;

Podsjećajući da su politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, u svojoj deklaraciji od 26. i 27. februara 2008. godine, zatražili od visokog predstavnika da preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da cilj postizanja “prihvatljivog i održivog rješenja pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti” bude ostvaren;
Uzimajući u obzir Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, donesenu 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22), kojom se nedvosmisleno potvrđuje da “državnom imovinom može raspolagati isključivo država Bosna i Hercegovina, kao njen titular”
Ističući da je Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22) na snazi i da se primjenjuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te da organi vlasti Republike Srpske moraju poštovati obaveze koje im se nalažu zakonima Bosne i Hercegovine;
Podsjećajući da je primjena prethodnog Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/22) obustavljena na osnovu Naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22) do stupanja na snagu konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o navedenom zakonu;
S obzirom da je 22. septembra 2022. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio Odluku u predmetu br. U 10/22 kojom je, u skladu sa svojom konzistentnom sudskom praksom, utvrdio (Odluke Ustavnog suda BiH u predmetima br. U 1/11 od 13. jula 2012. godine; br. U 8/19 od 6. februara 2020. godine; br. U 9/19 od 6. februara 2020. godine; br. U 4/21 od 27. septembra 2021. godine i br. U 10/22 od 22. septembra 2022. godine) da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet prethodnog zakona, budući da regulisanje pitanja državne imovine spada u isključivu nadležnost Parlamentarne skupštine BiH;
S obzirom da je 28. decembra 2022. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila novi Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/23) i da obim imovine utvrđen tim zakonom ponovo obuhvata i državnu imovinu;
Konstatujući takođe da Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, time što navedenu imovinu i odgovarajuća preknjižavanja, tj. upise proglašava svojinom subjekata javne vlasti u Republici Srpskoj, zanemaruje niz konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i Zabranu raspolaganja državnom imovinom;
S obzirom takođe da primjena Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti onemogućava postizanje prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje državne imovine;
Napominjući da je najavljeno podnošenje nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine;
Uzimajući u obzir da je, sve dotle dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku po pitanju osporenog zakona, u cilju očuvanja imovinskih interesa države Bosne i Hercegovine potrebno pravovremeno obustaviti primjenu pravnih akata koji podrivaju državu Bosnu i Hercegovinu kao titulara državne imovine;
Podsjećajući da je poštivanje i provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od najvećeg značaja za vladavinu prava, a naročito člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine prema kojem je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora”, člana III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine prema kojem će se “[e]ntiteti i sve njihove administrativne jedinice u potpunosti pridržavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine”, te člana VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine prema kojem su “[o]dluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće”;
Podsjećajući s tim u vezi da stabilnost institucija koje garantuju demokratiju i vladavinu prava sadržana u Kopenhagenskim političkim kriterijumima predstavlja jedan od važnih kriterija za članstvo koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji iz maja 2019. godine;
Konstatujući da važeća Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trenutno ne omogućavaju Ustavnom sudu da ekspeditivno reaguje u situaciji u kojoj ovakvi pravni akti dovode u ozbiljnu opasnost interese države, odnosno mogu prouzrokovati štetne posljedice po stupanju na snagu;
S obzirom da je u skladu s članom 2. mog Naloga o obustavljanju primjene Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti od 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22) utvrđeno da će “[n]alog imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kog zakona, propisa ili akta, bilo postojećeg, bilo budućeg”;
Uzevši u obzir, konstatujući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću obavijest:
Obavijest o primjeni Naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine na Zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske, br. 16/23)
Član 1.
Nalog od 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22) će se primjenjivati na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/23) čija primjena se obustavlja do stupanja na snagu konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese odluku o privremenim mjerama u vezi s navedenim zakonom.
Član 2.
Visoki predstavnik zadržava pravo da dodatno produži primjenu Naloga od 12. aprila 2022. godine, s ciljem da se obustavi primjena bilo kojeg budućeg zakona ili drugog pravnog akta, kojima se jednostrano reguliše pitanje državne imovine na način za koji visoki predstavnik smatra da onemogućava postizanje prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje državne imovine.
Član 3.
Ova Obavijest stupa na snagu odmah i objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ureda visokog predstavnika. Ova Obavijest objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.
Sarajevo, 27. februara 2023.
Christian Schmidt
Visoki predstavnik

https://www.klix.ba/vijesti/bih/procitajte-schmidtovu-odluku-kojom-je-suspendovao-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a/230227170
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by mentalitet 27/2/2023, 18:53

Je li schwabo usho sa vojskom u vojarne?Preporuchujem balkancima gdje god vidite schwabu odmah ga koknite na bilo koji nachin,najbolje klanjem jer se boje noza vishe nego mitraljeza:::))

_________________
Mentalno bolesni srbi su najveci hrvati.
mentalitet
mentalitet

Posts : 4999
2020-07-05


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 18:56

Prcačina je počela.

Izgleda da ste in dokurčili.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 19:01

I tako je ruska gubernija RS ostala bez nepokretne imovine.


Ruska gubernija Republika Srpska


Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo GCCBGC9RIsAIv9VsgAe8h0Jo0LrLceNj
Stevandić se u Moskvi sastao sa predsjednikom Dume Volodinom (Državna duma)
Kada bi danas došao neki stranac iz daleka, npr. iz Južne Amerike, u Banju Luku ili bilo gdje u bosanskohercegovački entitet Republika Srpska, bez svake sumnje bi na prvu pomislio da je ili u Rusiji, ili u Bjelorusiji, ili u nekoj novoanektiranoj oblasti ruskih okupatora.
Na banjalučkim ulicama ljudi pričaju o “heroju Putinu“, o “slavnoj ruskoj armiji“, o “nepobjedivim Wagnerovcima“, o “pravednom granatiranju“, pričaju o “novim pobjedama i oslobađanju svete ruske zemlje od ukro-fašista“… A kad ni to nije dovoljno, sa zidova sijevaju grafiti sa zloglasnim slovom “Z”, sa prekriženim NATO znakom, sa porukama “slava Rusiji“, sa “Wagnerovim“ grbovima, sa porukama “NE EU“…

Sve u svemu, ovolike količine rusofilije ne bi se postidjeli ni okupirani Donjeck i Luganjsk, a Moskva i Sankt Peterburg dođu nešto kao liberalne i mekane prijestolnice “ruskog sveta“ u odnosu na jedan entitet u Bosni i Hercegovini.
Ako pomenutom strancu na proputovanju ni to nije dovoljno, tu je, naravno, Milorad Dodik, koji je na obilježavanju neustavnog i nelegalnog dana entiteta Republika Srpska, dodijelio orden trenutno najvećem živom zločincu na slobodi, Vladimiru Putinu. Dabome, na ovaj Dodikov potez digla se kuka i motika u makar retoričkoj osudi ovog sramnog čina, koji bi se teoretski mogao porediti sa dodjelom nekakvog ordena Hitleru 1943. Ali sve je ostalo na pustoj retorici i Dodik, kao najodaniji ruski igrač na Balkanu, nastavlja nekažnjeno da jaše.

Ruska Duma je nacistički Reichstag našeg vremena

[size]
Tako je, u danima kada cijeli civilizovani svijet obilježava godišnjicu početka sramne ruske agresije na Ukrajinu, bosanskohercegovački entitet Republika Srpska poslao svoje predstavnike na čelu sa prvim čovjekom tamošnje Skupštine, notornim Nenadom Stevandićem u Moskvu, u rusku Dumu. Kad smo kod poređenja: e, to bi bilo, da se vratimo u onu 1943, kao kada bi neko poslao svoje predstavnike u nacistički Reichstag, a njih dočekaju ovacijama. To je ruska Duma danas i to su Stevandić i ostali politički gosti iz Republike Srpske.
Na sramotu cijelog civilizovanog svijeta, na sramotu, što ne reći i države Bosne i Hercegovine, čiji je put, makar nominalno put prema EU i NATO-u.
A za to vrijeme predstavnici tog entiteta slavodobitno sa galerije Dume mlataraju sa tri podignuta prsta prema ruskim poslanicima, dobijajući stojeće ovacije.
I onda možemo reći da je Rusija – ili, kako sama sebi tepa, “druga sila svijeta“ – baš u ćorsokaku kad njeno najvažnije političko tijelo aplauzom pozdravlja bizarnog Nenada Stevandića i sumnjivo društvo iz Republike Srpske, koje odavno hoda po ivici zakona.
[/size]

Šta Stevandić poručuje Rusima o BiH i međunarodnoj zajednici?

[size]
Ali, prvo, šta je to Stevandić poručio ruskim domaćinima?
“Republika Srpska vodi svoju politiku koja sa ruskom politikom ima saglasnost po pitanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srpske, što je Rusija pokazala svojim glasanjem u UN-u i demonstracijom svoje volje u Savjetu za sprovođenje mira”, kazuje Stevandić na sastanku u Moskvi sa prvim zamjenikom ministra inostranih poslova Ruske Federacije, Vladimirom Genadijevičem Titovim.
Kako je moguće da Republika Srpska u doba regionalnog i na pragu svjetskog rata vodi svoju politiku u vezi sa Rusijom, koja je dijametralno suprotna od zvanične politike matične zemlje, koja se još uvijek zove Bosna i Hercegovina? Ovo je samo retoričko pitanje, a objasniću dockan i zašto.
Ali, hajdemo dalje, a ovo je jako bitno za međunarodnu zajednicu…
Na istom sastanku Stevandić se osvrnuo na rezolucije Evropskog parlamenta koje su obavezujuće, a tiču se evropskih sankcija Rusiji.
“Srpska nema obavezu da se usaglasi sa rezolucijama, jer one su promjenljivog karaktera. Evropska politika i njene vrijednosti mogu se brzo promijeniti, dok su, s druge strane, nepromjenljive vrijednosti koje mi njegujemo“.
Dobro. Dakle, osim što ne priznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju zemlju, čiji on jeste predstavnik, jer je Republika Srpska dio te zemlje, Stevandić u Moskvi ponosno kaže da mu se fućka i za EU i za odluke Evropskog parlamenta.
Onda treba postaviti još jedno, a jako važno pitanje: da li je EU svjesna da na Balkanu postoji zemlja sa entitetom koji odavno – još od one opljačkane, pa poklonjene ikone – funkcioniše kao ruska gubernija? I još važnije: šta će EU, SAD i slobodni svijet uraditi po tom pitanju?
[/size]

Stevandić u Moskvi, ministar Nešić sa ruskim ambasadorom u Sarajevu

[size]
Prije slobodnog svijeta, da vidimo šta Bosna i Hercegovina radi u vezi sa pustim faktom da je predsjednik entitetske skupštine otišao u Moskvu na noge ruskom agresoru i da je tamo faktički kazao da ne priznaje državu Bosni i Hercegovinu?
Jedno veliko ništa ili još gore: vlasti u Bosni i Hercegovini blagonaklono gledaju na ovu posjetu, ako ih gledamo kroz postupke državnog ministra sigurnosti.
Tako, dok se predsjednik Skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić sastaje sa ruskim visokim dužnosnicima u Moskvi, baš na taj dan novi državni ministar sigurnosti Nenad Nešić (da, da onaj što ne priznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu) sastaje se sa ruskim ambasadorom u Sarajevu, Igorom Kalabuhovim.
I šta je uradio ministar sigurnosti Nešić? Je li uručio protestno pismo ruskoj ambasadi zbog uništavanja dijela evropskog tla i jedne nezavisne zemlje? Je li se makar pobunio zbog ruskog miješanja u unutrašnje stvari balkanskih država? Je li nagovijestio uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji od strane Bosne i Hercegovine? Naravno da nije.
Citiram agencijsku vijest: “Sagovornici su istakli potrebu jačanja odnosa između Ministarstva sigurnosti BiH i Ambasade Ruske Federacije, kao i nastavka saradnje policijskih agencija u cilju borbe protiv sigurnosnih prijetnji.“
Najveća sigurnosna prijetnja u ovom momentu po region i ostatak planete je Ruska Federacija. A kako će to Bosna i Hercegovina sarađivati sa zemljom-agresorom i zemljom-okupatorom? Pitajte novog ministra sigurnosti Nenada Nešića, kojem je, od svih zemalja svijeta i svih diplomata na svijetu, prioritet bio da se sastane sa ruskim ambasadorom, a koji bi odavno iz svake normalne zemlji trebao biti protjeran.
I to vam je otprilike odgovor kako će reagovati država Bosna i Hercegovina u vezi posjete parlamentaraca iz Republike Srpske Rusiji, na godišnjicu ruske agresije. Da se samo državni ministar sigurnosti Nešić pita, vjerovatno bi nagradio političare iz Republike Srpske koji brukaju cijelu državu pred očima svjetske javnosti.
I to je stanje stvari u državi, to je situacija koja u najmanju ruku treba da plaši svakog normalnog čovjeka.[/size]
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by vili40 27/2/2023, 19:09

mentalitet wrote:Je li schwabo usho sa vojskom u vojarne?Preporuchujem balkancima gdje god vidite schwabu odmah ga koknite na bilo koji nachin,najbolje klanjem jer se boje noza vishe nego mitraljeza:::))
zašto?Pa baš se lijepo osjećamo i zabavljamo kad vam zavrću ruke i guze što ste istini za volju i dobrano zaslužili.Kako ono vele,kokice? :yaay
vili40
vili40

Male
Posts : 10637
2015-08-02


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 19:31

Ne da mu Dodo vojarne :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, i da to nije samo stav Republike Srpske, već i dvije stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, "koje je trebalo da potvrdi njegovo imenovanje a nije".


https://www.klix.ba/vijesti/bih/dodik-odbacio-schmidtovu-odluku-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a-ostaje-na-snazi/230227180
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 19:39

Raspolaganje imovinom koja je pripala državi Bosni i Hercegovini u procesu raspodjele imovine među bivšim republikama socijalističke Jugoslavije zabranjeno je od 2005. godine. Tu je odluku nametnuo tadašnji Visoki predstavnik Paddy Ashdown. Riječ je vodama, šumama, vojnim i drugim objektima kao i drugoj imovini koju je naslijedila Bosna i Hercegovina nakon raspada Jugoslavije 1990-ih.
Odluka je na snazi sve dok ne bude usvojen novi zakon “kojim se uređuje provođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, entiteta Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta”.
https://balkans.aljazeera.net/teme/2022/12/29/zbog-cega-je-dodiku-vazan-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 19:45

RayMabus wrote:Ne da mu Dodo vojarne :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, i da to nije samo stav Republike Srpske, već i dvije stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, "koje je trebalo da potvrdi njegovo imenovanje a nije".


https://www.klix.ba/vijesti/bih/dodik-odbacio-schmidtovu-odluku-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a-ostaje-na-snazi/230227180
Mora da vas boli ova ruska pušiona u Ukrajini. pirat

Sad će vama general Tupko s pet zvjezdica objasniti cijelu geopolitičku situaciju Srbije.Prije godinu dana general Tupko s pet zvjezdica poručuje da će cijela Europa plivati u moru krvi ako vidim Komšića još jednom na toj poziciji tj preglasavanje Hrvatske.

Mjesec dana prije napada general Tupko s pet zvjezdica napada bavarskog premijera jer ovaj viče kako je Rusija prijatelj Europi i postavlja se na Karpate i poručuje Putinu da ako napadne cijelu Ukrajinu da će se vračati u crnim vrećama u Rusiju i da će se na kraju čačkati s njima na istoku al da me za to boli kurac.

Umjesto brzog plana slamanja Ukrajine i stavljanja pod Putinovu kontrolu a šta je i Srbija očekivala , Srbija sad ima 40 miljona Ukrajinaca koji čine kopneni zid Putinovom prodoru na Balkan a rat na istoku Ukrajine je pat pozicija.

Zapad koji podržava Komšića također gubi ogromne pare jer je netko uletio s Elvirom i kako će spriječiti brzi pad Rusije, dakle drži ih na životu s te strane taman da ne potonu.


Vrijeme ne radi za vas. Ni za koga od vas.

Jedino radi za generala Tupka s pet zvjezdica.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 19:48

RayMabus wrote:Ne da mu Dodo vojarne :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, i da to nije samo stav Republike Srpske, već i dvije stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, "koje je trebalo da potvrdi njegovo imenovanje a nije".


https://www.klix.ba/vijesti/bih/dodik-odbacio-schmidtovu-odluku-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a-ostaje-na-snazi/230227180
Sad ćemo gledat film : Rusija i Kina u borbi za RS a protiv Komšića.

:10
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 20:02

Stevandić o odluci Schmidta: U RS-u će primjenjivati ono što donese Narodna skupština


https://www.klix.ba/vijesti/bih/stevandic-o-odluci-schmidta-u-rs-u-ce-primjenjivati-ono-sto-donese-narodna-skupstina/230227181Jašta. Baš ćeš ti i tvoj Dodik koji daje ordenu Putine to diktirat.


Probaj pa da vidimo šta će ti se desit.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 20:04

Evo ja ću ti objasnit šta će ti se desit.

Nije Rusija jedina koja može blokirat operaciju EU i vratit NATO u BiH.

To mogu i drugi i onda imaš NATO u distriktu Brčko.

I nemaš više Austriju koja te podržava jer oni nisu članica NATO-a.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 20:09

NATO na Drini, NATO na Kosovu.

Svugdje oko vas NATO.

AJDE SAD DA VIDIM KAKO ĆEŠ TI KOJI IDEŠ NA GODIŠNJICU RUSKE INVAZIJE NA JEDNU DRŽAVU I DIŽEŠ TAMO TRI PRSTA A PREMIJER SI TOG PARLAMENTA RS KOMANDIRAT U TIM VOJARNAMA SKUPA S PUTINOM I VUČICEM.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 20:18

U RS će se kad su vojna pitanja primjenjivati ono šta ja kažem il vas NEĆE BITI.

Te Ruse skupa s tim četnicima na vlasti u Srbiji koje ja vojno proučavam jako dobro i te vaše igrice ovamo: NEĆETE OVAJ PUT STIĆ NITI UPALIT TRAKOTRE KAKO ĆU VAS BRZO PRIORAT.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 20:53

Vučic je poslije sastanka rekao, da bi 18. marta trebalo da se vide u Sjevernoj Makedoniji. Do tada bi trebalo sa Lajčakom da razgovaraju o stvarima za implementaciju.
-
https://www.klix.ba/vijesti/regija/Suljo-nakon-sastanka-u-briselu-nista-nije-potpisano-nastavak-u-martu/230227187

-
  • 2023 Montenegrin presidential election, 19 March

  • -
  • Razvlači da vidimo tko će dobit predsjedničke izbore u CG. Milo podržava Komšića dakle ja podržavam sve šta nije Milo.

-

https://www.klix.ba/vijesti/bih/aleksa-becic-predao-kandidaturu-za-predsjednika-crne-gore/230226119
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 21:10

Misle da su pametni. Putinu orden, ovi ide tamo na godišnjicu invazije i diže tri prsta u znak podrške.

Ode je bio rat prije određen broj godina a kojeg su pokrenuli četnici da bi etnički očistili nesrbe i stvorili veliku Srbiju i onda vi nakon svega fino njemu podrška i rajcajte ove oko vas.

Pajkane neće vas bit bude li van išta palo na pamet da pokušate.

Mislim pada vam na pamet al je pitanje jeste li i toliki debili da nešto i pokušate.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 22:13

Pokrenete li ode rat za račun Putina i jer već odavno planirate radit neku vrst velike Srbije i radite svakakve stvari po tom pitanju to će vam bit zadnje u Bosni.

Ići ćete svi preko Drine u Srbiju.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by Serbinho-3 27/2/2023, 22:18

RayMabus wrote:Ne da mu Dodo vojarne :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, i da to nije samo stav Republike Srpske, već i dvije stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, "koje je trebalo da potvrdi njegovo imenovanje a nije".

https://www.klix.ba/vijesti/bih/dodik-odbacio-schmidtovu-odluku-zakon-o-nepokretnoj-imovini-rs-a-ostaje-na-snazi/230227180Zavukao mu ga..

Neka u svojoj Nemackoj soli pamet.

Tamo ne smes da pisnes a tu bi da naredjuje i komanduje.

Onda se pitaju otkud Putin uleteo.


Last edited by Serbinho-3 on 27/2/2023, 22:19; edited 1 time in total
Serbinho-3
Serbinho-3

Posts : 26301
2014-08-25

Lokacija: : Italy

Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 22:19

Vojarne u Bih ne pripadaju entiteima a u ovom slučaju RS a preko njih vojsci Srbije i Putinu i ili Kini.

Tako da vam to bude jasno tamo u Beogradu u glavnom štabu vojske Srbije i onima u Moskvi.

A MOŽETE POKUŠAT IĆ OSTVARITI TAJ PLAN.,

TO ĆE VAN BITI ZADNJE.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by RayMabus 27/2/2023, 22:31

IGRATE SE SA ŠIBICAMA.

MOGLI BI STE IZGORIT.
RayMabus
RayMabus

Posts : 174584
2014-04-11


Back to top Go down

Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo Empty Re: Šmit oduzeo Dodiku vojarne u BiH dok Vučic u Briselu kaže da neće nikad priznati Kosovo

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum