Raketa zemlja-zemlja ima mogućnost bržeg lansiranja, duži vijek i veću preciznost u dometu do 500 kilometara.