“Antifa je direktna posljedica jačanja fašističkih organizacija”