Gola visjela kroz prozor auta pa udarila u stup...