Istraživanje je provedeno na 1041 ispitaniku na području cijele Republike Hrvatske, proporcionalno zastupljenosti stanovništva po dobnoj, spolnoj i obrazovnoj strukturi te sukladno rasprostranjenosti stanovanja s obzirom na ruralna i urbana područja