Smanjite potrošnju energije doma i pobijedite Putina, poziva Hunt