Demografski kolaps: "Ne ponestaje nam djece, ponestaje nam odraslih"