Tuđmanova Hrvatska bila je prva zemlja koja je podnijela optužnice protiv Sorosevih ljudi