A da ironija bude veća, tu istu pljusku Hrvatima sprema ona država u koju se Hrvati i dan - danas kunu