Organizacija iza projekta “Krajina živi” ima savjetodavni status u UN-u