Prisiljavati Ukrajinu na “loš” kompromis s Rusijom bilo bi “odvratno”