0,4 posto ove će godine rasti njemački BDP, a sporija je samo Estonija