Ako pređu rijeku pa ih odsječu kontraofenziva će biti to da će istovremeno rokat po tom području granatama i pucat mecima u tu istu zonu.