Intellias, koji ima više od dvije tisuće zaposlenih i urede na više kontinenata, trebao je otvoriti razvojni centar u Novom Sadu