Turković upoznala ministra vanjskih poslova Pakistana sa krizom u BiH