PODRŠKA našoj zemlji u rešavanju kosovskog pitanja, trgovina naoružanjem, hranom i drugim proizvodima i kulturna diplomatija, samo su neke od koristi koje bi Srbija mogla da ima posle Samita nesvrstanih u Beogradu, na koji je u utorak posle dva dana zasedanja spuštena zavesa.