Kaže da se kompanije moraju riješiti jeftine uvozne radne snage