Politika je najteža stvar kojom sam se bavio u životu