Petek: Ako se ne krene na veće igrače, ovo će ispasti tek slaba pokazna vježba