"Ne želim omalovažiti premijera, nije lako biti premijer..."