Australski svećenik Greg Reyndols ekskomuniciran je u svibnju, a dokument o toj kazni dobio je izravno iz Vatikana