Biden: sindikati daju moć radnicima, podržavam pravo na kolektivno pregovaranje