Upravo za Uskrs je isprva "preporučeno" da se službe Božje održavaju samo virtualno. Broj vjernika u Njemačkoj se smanjuje rapidnom brzinom - je li Crkva još uopće važna Nijemcima?