Formula uspjeha - smanjiti kontakte, raditi od kuće, izbjeći posjete i slavlja