Pitanje nije hoće li liberalni kapitalizam pobijediti, već što dolazi nakon toga. Ako je slobodno tržište kapitalizam, onda sankcije, državne financijske intervencije, pritisci i trgovinski rat nisu kapitalizam