Izvidi se provode po nalogu Državnog odvjetništva i prijavi Arsena Bauka