Gabrijela Žalac bila je jedna od najboljih članica lokalnog folklornog ansambla. Danijel Šota, umjetnički ravnatelj ansambla, kaže: “Imala je tu lidersku crtu i u plesačkom i u pjevačkom pogledu, ali i u stavu”