Morina je navukao gnev robijaša, jer je u Beogradu na utakmici Srbija-Albanija pustio dron sa zastavom "Velike Albanije"