Pravoslavlje

Page 12 of 13 Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next

Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 25/6/2019, 12:49

1 I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

2 I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svom.

3 I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.

4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.

5 I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim. I reče mi: Napiši, jer su ove reči istinite i verne.

6 I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.

7 Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

8 A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.

9 I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenih sedam zala poslednjih, i reče mi govoreći: Hodi da ti pokažem nevestu, Jagnjetovu ženu.

10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga,

11 I imaše slavu Božiju; i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,
12 I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih.

13 Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.

14 I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola Jagnjetovih.

15 I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.

16 I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.

17 I razmeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova.

18 I beše građa zidova njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
19 I temelji zidova gradskih behu ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj beše jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smaragd,

20 Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
21 I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata behu od jednog zrna bisera: i ulice gradske behu zlato čisto, kao staklo presvetlo.

22 I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.

23 I grad ne potrebuje ni sunce ni mesec da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i žižak je njegov Jagnje.

24 I narodi koji su spaseni hodiće u videlu njegovom, i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega.

25 I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer onde noći neće biti.

26 I doneće slavu i čast neznabožaca u njega.
27 I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi Jagnjeta.

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 26/6/2019, 19:05

"Be like water. She always goes straight and does not look back to see who drinks from her. She breaks her obstacles or wisely bypasses them. No stone has ever grown up to her."

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 11/9/2019, 00:53


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 20/10/2019, 23:38


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 17/11/2019, 00:29


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 12/12/2019, 00:24


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 24/12/2019, 01:33


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 27/12/2019, 00:05


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 28/12/2019, 01:23


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 25/1/2020, 07:21

Vraćaj se Bogu kad god oslabiš u borbi sa zlom. On je tvoja neiscrpna rezerva. Neprijatelju će oskudevati oružje na kraju. A tebi neće, jer je Tvorac tvoj prebogat u oružju, sili i vojsci. Ja sam Gospod nad vojskama. njegove su vojske ne od mesa i krvi, nego plameni duhovi serafima i heruvima. Gde je Bog tu – je većina. Ako budeš i sam s Bogom, bićeš u većini ne samo nad ljudskim vojskama nego i nad vasionom

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 16/3/2020, 23:12

Genesis 5:32-6:8And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and
Japheth. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the
earth, and daughters were born unto them, That the sons of God saw the
daughters of men that they were fair; and they took them wives of all
which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive
with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred
and twenty years. There were giants in the earth in those days; and
also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men,
and they bare children to them, the same became mighty men which were of
old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great
in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart
was only evil continually. And it repented the LORD that he had made
man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said,
I will destroy man whom I have created from the face of the earth;
both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air;
for it repenteth me that I have made them. But Noah found grace in
the eyes of the LORD.

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 22/3/2020, 00:26


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 22/3/2020, 00:42


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 22/3/2020, 13:37


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 22/3/2020, 13:42

17 Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje.

18 Jer bi video Gospod i ne bi Mu bilo milo, i obratio bi gnev svoj od njega na tebe.

19 Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavideti bezbožnicima.
Ps. 37:1
20 Jer nema plate nevaljalcu, žižak će se bezbožnicima ugasiti.
Ps. 11:6, Isa. 3:11
21 Boj se Gospoda, sine moj, i cara, i ne mešaj se s nemirnicima.
Rim. 13:7, 1 Pet. 2:17
22 Jer će se ujedanput podignuti pogibao njihova, a ko zna propast koja ide od obojice?

23 I ovo je za mudrace: Gledati ko je ko na sudu nije dobro.
5 Moj. 1:17, 2 Dn. 19:7, Priče 18:5, Jn. 7:24
24 Ko govori bezbožniku: Pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrziće na nj narodi.
Isa. 5:23
25 A koji ga karaju, oni će biti mili, i doći će na njih blagoslov dobrih.

26 Ko govori reči istinite, u usta ljubi.

27 Uredi svoj posao na polju, i svrši svoje na njivi, potom i kuću svoju zidaj.

28 Ne budi svedok na bližnjeg svog bez razloga, i ne varaj usnama svojim.
Ef. 4:25
29 Ne govori: Kako je on meni učinio tako ću ja njemu učiniti; platiću ovom čoveku po delu njegovom.
Mt. 5:39
30 Iđah mimo njive čoveka lenjog i mimo vinograda čoveka bezumnog;

31 I gle, beše sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj, i ograda im kamena razvaljena.
Jer. 4:3, Mt. 13:7, Mt. 13:22, Jev. 6:8
32 I videvši uzeh na um, i gledah i poučih se.

33 Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo sklopiš ruke da počineš,

34 U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik, i oskudica tvoja kao oružan čovek.

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 22/3/2020, 14:01

1 I videh kad otvori Jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao glas gromovni: Dođi i vidi.

2 I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu imaše strelu; i njemu se dade venac, i iziđe pobeđujući, i da pobedi.

3 I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gde govori: Dođi i vidi.

4 I iziđe drugi konj riđ, i onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugog, i dade mu se mač veliki.

5 I kad otvori treći pečat, čuh treću životinju gde govori: Dođi i vidi. I videh, i gle, konj vran, i onaj što seđaše na njemu imaše merila u ruci svojoj.

6 I čuh glas između četiri životinje gde govori: Oka pšenice za groš, i tri oke ječma za groš; a ulja i vina neće biti.

7 I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje gde govori: Dođi i vidi.

8 I videh, i gle, konj bled, i onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i pakao iđaše za njim; i njemu se dade oblast na četvrtom delu zemlje da ubije mačem i glađu i smrću i zverinjem zemaljskim.

9 I kad otvori peti pečat, videh pod oltarom duše pobijenih za reč Božiju i za svedočanstvo koje imahu.

10 I povikaše glasom velikim govoreći: Dokle, Gospodaru Sveti i Istiniti! Ne sudiš i ne kaješ krv našu na onima što žive na zemlji?

11 I dane biše svakome od njih haljine bele, i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni.

12 I videh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja vrlo, i sunce posta crno kao vreća od kostreti, i mesec posta kao krv;

13 I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vetar zaljulja.

14 I nebo se izmače kao knjiga kad se savije, i svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se.

15 I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskim;

16 I govoriše gorama i kamenju: Padnite na nas, i sakrijte nas od lica Onog što sedi na prestolu, i od gneva Jagnjetovog.

17 Jer dođe veliki dan gneva Njegovog, i ko može ostati?

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 25/3/2020, 20:31


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 4/4/2020, 23:21

Pravoslavlje - Page 12 Isus10

_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Unimatrix_Zero on 5/4/2020, 12:45


_________________
Pravoslavlje - Page 12 _1102310
Unimatrix_Zero
Unimatrix_Zero

Posts : 4027
2018-03-12


Back to top Go down

Pravoslavlje - Page 12 Empty Re: Pravoslavlje

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 12 of 13 Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum