Koliko ima kršćanskih crkava?

Page 1 of 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 31/5/2014, 19:14

Koliko ima kršćanskih zajednica?

Koje se sve skupine danas nazivaju kršćanima? Možete li ih nabrojiti, jer ja znam za katolike, grkokatolike i pravoslavne.

Ivan S. iz Zadra

Od sedam milijarda ljudi na svijetu – koliko ih ima od 31. listopada ove godine (2011)– jedna je trećina kršćana. Statistički podaci govore da je kršćanstvo najveća svjetska religija kojoj pripada gotovo 33%, odnosno više od dvije milijarde svjetskoga stanovništva. Kršćana najviše ima u Sjedinjenim Američkim Državama – oko 224.457.000 vjernika (85%), Brazilu – 139.000.000 (93%) i Meksiku – 86.120.000 (99%). Što se kršćanskih denominacija o kojima pitate i njihovog broja tiče, prema nama raspoloživim informacijama, ima ih više od 41 tisuće. Tri su najveće: rimokatolici kojih ima više od milijarde i čine više od polovice kršćanske populacije, protestanti (u koje se ubrajaju evangelici, reformirani kršćani, anglikanci, baptisti, pentekostalci), oko 500 milijuna vjernika, te pravoslavni kršćani, oko 225 milijuna vjernika.
Kod iznošenja tih podataka pozivamo se s jedne strane na Papinski godišnjak 2011. koji donosi podatke za 2009. godinu (obrađuje ih Središnji statistički ured Svete Stolice), a s druge na statističke podatke iz drugih izvora (www.cattoliciromani.com). Među kršćanima je najviše katolika: prema statističkim podacima koji se odnose na 2009. godinu, iz novoga je Papinskog godišnjaka vidljivo da je broj krštenih vjernika u svijetu, s milijarde i 166 milijuna, koliko ih je bilo 2008. godine, u 2009. porastao na milijardu i 181 milijun (17,3%), pravoslavnih kršćana ima 232 milijuna (3,5%), protestanata ima 393 milijuna (6%), anglikanaca 92 milijuna (1,4%), a pripadnika ostalih kršćana u svijetu bilo je 265 milijuna (4,1%). Tako ukupno kršćana ima dvije milijarde i 145 milijuna, što znači – 32,3% ukupnog stanovništva na svijetu.
Nadamo se da nećete zamjeriti što ćemo ipak najviše pozornosti posvetiti katolicima i njihovu broju u svijetu. Statistički gledano, u petnaest zemalja svijeta, počinjući od Brazila, živi najviše – to jest 741 milijun katolika – gotovo 65% svih katolika. Broj katolika u brzom je porastu u Africi (plus od 27% u osam godina) i viši je od prirasta tamošnjeg stanovništva, a broj se katolika povećava i u nekim azijskim zemljama. Stabilan je pak u Amerikama i u Europi, ali raste za nešto više od 1% godišnje. U obje Amerike, unatoč agresivnosti raznih sekta, živi polovica katolika na svijetu.
Najviše katolika živi u Brazilu – 159,7 milijuna, u Meksiku ih je 97,2, na Filipinima ih ima 71,9 milijun, a u Sjedinjenim Američkim Državama ih je 67,7 milijuna, a u Argentini ih je 36,4%. Kada se prijeđe na europski kontinent, onda je najviše katolika u Italiji – 56,9 milijuna, a slijede Francuska – 46,6%, Španjolska s 41,8 milijuna i Poljska s 36,7 milijuna. U Africi najviše katolika – 33,2 milijuna – ima u Demokratskoj Republici Kongo.
Najmanje katolika – manje od 1% – ima u Alžiru (0,01%), Mongoliji (0,02%), Turskoj (0,05%), Maroku (0,09%), Kambodži (0,14%), Finskoj (0,19%), Bangladešu (0,22%), Estoniji (0,44%) i Etiopiji (0,78%). Što se tiče Kine, procjenjuje se da katolika vjernih Rimu ima oko 4 milijuna i 700 tisuća, što je manje od 0,5% ukupnoga kineskog stanovništva, dok u Afganistanu katolička zajednica ima 250 vjernika.
Tamo gdje je katolika malo ili gdje su u manjini, uobičajeno su u opasnosti, a neki su izloženi otvorenom progonu i diskriminaciji. »Geografska karta« tih zemalja je poznata: Kina, Laos, Indonezija, Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Saudijska Arabija, Somalija, Egipat, Sudan, Nigerija, Alžir.
Ono što treba svakako spomenuti jest i činjenica da broj raznih denominacija koje sebe nazivaju kršćanskima, statistički gledano, i dalje raste. Tako ih je 1970. godine u svijetu bilo 26.350, 1995. godine 33.820, a danas ih je, kao što smo rekli, oko 41.000. Ono što valja znati i primijetiti jest da je, primjerice, u SAD-u jedna jedina Katolička Crkva, ali ima 60 pravoslavnih Crkava i 6.161 protestantska zajednica. Kada različiti statističari obrađuju podatke, onda znaju i pogriješiti pa tako recimo navode da u svijetu postoje »242 Katoličke Crkve«, a zapravo je riječ o jednoj Katoličkoj Crkvi u 242 različite zemlje. Ili, recimo, u SAD-u nabrajaju 22 Katoličke Crkve, a zapravo je riječ o obredima: jedan je latinski, a 21 su istočni obredi (npr. kopti katolici), no Katolička je Crkva samo jedna, o čemu bi i poneki statističari trebali voditi više računa.
Europa više nije težište katolištva, nego su to Amerike, a sve više Afrika i Azija jer tamo broj katolika i dalje brzo i jako raste. »Treće će tisućljeće biti tisućljeće Azije«, rekao je u New Delhiju sada blaženi Ivan Pavao II. dok je govorio o Posebnom zasjedanju Biskupske sinode za Aziju. Sadašnje brojke i statistika daju mu za pravo, premda Aziji treba pridružiti i Afriku.
Za Katoličku Crkvu podaci su sigurno točni, jer Središnji statistički ured Svete Stolice svake godine pošalje 9 tisuća upitnika svim crkvenim pokrajinama i kongregacijama. To znači da je prikupljanje podataka doista kapilarno jer se počinje sa župama. Upravo one daju podatke o broju krštenih, prvih pričesti, krizma, vjenčanja i pogreba. U Vatikan redovito stiže 97% odgovora, pa se tim podacima koriste i Ujedinjeni narodi kojima ih dostavlja trajni promatrač Svete Stolice. Za neke druge vjere, naprimjer islam, podaci se određuju »otprilike«. Tako se, naprimjer, svaki rođeni u nekoj muslimanskoj zemlji smatra muslimanom.
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 31/5/2014, 19:21

Pitanje: Koja je razlika između katolika i protestanata?

Odgovor:
Postoji nekoliko jako važnih razlika između katolika i protestanata. Premda je tijekom proteklih nekoliko godina bilo pokušaja pronalaska zajedničkoga jezika između ove dvije skupine, činjenica je da te razlike ostaju i da su jednako važne danas kao što su bile na početku protestantske reformacije. Slijedi kratak sažetak nekih važnijih razlika.

Jedna od prvih većih razlika između katoličanstva i protestantizma pitanje je dostatnosti i autoriteta Svetoga pisma. Protestanti vjeruju da je Biblija jedini izvor Božje posebne objave čovječanstvu, i kao takva uči nas sve što je nužno za naše spasenje od grijeha. Protestanti Bibliju smatraju mjerilom po kojemu se treba prosuđivati ponašanje svakog kršćanina. To vjerovanje obično se naziva »Sola Scriptura« i jedna je od »Pet Sola« (sola je latinska riječ koja znači »samo«) koje su izašle iz protestantske reformacije kao sažetak nekih važnijih razlikâ između katolikâ i protestanata.

Dok u Bibliji postoji mnogo stihova koji potvrđuju njezin autoritet i dostatnost u svim pitanjima vjere i prakse, jedan od najjasnijih nalazimo u 2. Timoteju 3,16 gdje vidimo da: »Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.« Katolici s druge stane odbacuju doktirinu »Sola Scriptura« i ne vjeruju da je Biblija jedina dostatna. Oni vjeruju da kršćanina podjednako obvezuju i Biblija i sveta rimokatolička Predaja. Mnoge rimokatoličke doktrine, kao što su Čistilište, molitve svecima, štovanje ili obožavanje Marije itd. imaju jako malo ili nimalo temelja u Svetom pismu, nego se isključivo zasnivaju na rimokatoličkim predajama. U svojoj suštini, to što Rimokatolička crkva niječe »Sola Scripturu« i ustraje na tome da Biblija i njihova »Sveta Predaja« imaju jednak autoritet potkopava dostatnost, autoritet i dovršenost Biblije. Takvo gledište o Pismu čini korijen mnogih, ako ne i svih, razlika između katolika i protestanata.

Druga važna ali blisko povezana razlika između katoličanstva i protestantizma odnosi se na službu i autoritet Pape. Prema katoličanstvu, Papa je »Kristov vikar« (vikar je zamjenik) i zauzima Isusovo mjesto kao vidljiva glava Crkve. Kao takav, ima sposobnost govoriti »ex cathedra« (s autoritetom o pitanjima vjere i prakse), a kada to čini njegovo učenje smatra se nezabludivim i obvezujućim na sve kršćane. S druge strane, protestanti vjeruju da ni jedno ljudsko biće nije nezabludivo i da je Krist jedini glava Crkve. Katolici se oslanjaju na apostolsko naslijeđe kako bi uspostavili autoritet Pape. Protestanti pak vjeruju da autoritet crkve ne dolazi iz apostolskoga naslijeđa, već iz Božje riječi. Duhovna sila i autoritet ne leže u rukama običnoga čovjeka, nego se nalaze u samoj Božjoj riječi koja je zapisana u Svetom pismu. Premda katoličanstvo poučava da jedino katolička crkva može pravilno i točno tumačiti Bibliju, protestanti vjeruju da Biblija uči da je Bog poslao Duha Svetoga da prebiva u svim nanovo rođenim vjernicima, čime je osposobio sve vjernike da razumiju poruku Biblije.

To jasno vidimo u odlomcima poput Ivana 14,16-17: »Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može pimiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.« (Vidi također Ivan 14,26 i 1. Ivanova 2,27). Iako katoličanstvo uči da jedino Rimokatolička crkva ima autoritet i silu tumačiti Bibliju, protestantizam potvrđuje biblijsku doktrinu o svećenstvu svih vjernika, te da se pojedinačni kršćani mogu pouzdati u Svetoga Duha za vodstvo u samostalnom čitanju i tumačenju Biblije.

Treća važna razlika između katoličanstva i protestantizma tiče se načina spasenja. Još jedna od »Pet Sola« reformacije bila je »Sola Fide« (Samo vjera), koja potvrđuje biblijsku doktrinu o opravdanju samo po milosti samo kroz vjeru samo zbog Krista (Efežanima 2,8-10). Međutim, prema rimokatoličanstvu, čovjek se ne može spasiti samo po vjeri samo u Krista. Oni uče da se kršćanin mora pouzdati u vjeru plus »zaslužna djela« kako bi se spasio. Za rimokatoličku doktrinu o spasenju od velike važnosti su Sedam Sakramenata, a to su: krštenje, potvrda, Euharistija, Ispovijed, bolesničko pomazanje, Sveti red i brak. Protestanti vjeruju da Bog opravdava vjernike na temelju vjere isključivo u Krista jer je Krist na križu platio sve njihove grijehe i pripisana im je njegova pravednost. S druge strane, katolici vjeruju da je Kristova pravednost dodijeljena vjerniku »po milosti kroz vjeru«, ali da sama po sebi nije dovoljna da ga opravda. Vjernik mora »nadopuniti« Kristovu pravednost koja mu je dodijeljena sa zaslužnim djelima.

Katolici i protestanti također se ne slažu po pitanju što znači biti opravdan pred Bogom. Prema katoliku, opravdanje uključuje postajanje pravednim i svetim. Vjeruju da je vjera u Krista samo početak spasenja, te da svaki pojedinac mora graditi na tome svojim dobrim djelima zato što »čovjek mora zaslužiti Božju milost opravdanja i vječno spasenje«. Naravno, to gledište o opravdanju suprotstavlja se jasnome učenju Svetoga pisma u odlomcima poput Rimljanima 4,1-12; Titu 3,3-7, kao i mnogim drugim. S druge strane, protestanti razlikuju između trenutnoga čina opravdanja (kada nas Bog proglašava pravednima i svetima na temelju naše vjere u Kristovo djelo pomirenja na križu) i posvećenja (trajnoga procesa postajanja pravednima koji se nastavlja kroz cijeli naš ovozemaljski život.) Iako protestanti prepoznaju da su djela važna, vjeruju kako su ona posljedica ili plod spasenja, a nikada sredstvo spasenja. Katolici spajaju opravdanje i posvećenje u jedan trajan proces, što dovodi do zbunjenosti o tome kako se spašavamo.

Četvrta važna razlika između katolika i protestanata tiče se čovjekove sudbine nakon smrti. Premda obje skupine vjeruju da će nevjernici vječnost provesti u paklu, postoje značajne i važne razlike u pogledu toga što se događa s vjernicima. Iz svojih crkvenih predaja i oslanjanja na nekanonske knjige, katolici su razvili doktrinu o Čistilištu. Prema Katoličkoj enciklopediji, Čistilište je »mjesto ili stanje vremenite kazne za one koji ovaj život napuštaju u Božjoj milosti, ali nisu u potpunosti slobodni od lakih grijeha, ili nisu platili punu zadovoljštinu za njihove prijestupe«. S druge pak strane, protestanti vjeruju da ćemo nakon smrti ići izravno u Nebo i biti u Gospodinovoj prisutnosti zbog toga što smo opravdani po vjeri u Krista jedinoga (1 Korinćanima 5,6-10 i Filipljanima 1,23).

Međutim, katolička doktrina o Čistilištu još više nas uznemiruje zbog činjenice da oni vjeruju da čovjek mora pa čak i može platiti ili zadovoljiti za svoje grijehe. Zajedno s njihovim pogrešnim shvaćanjem što Biblija uči o tome kako se čovjek opravdava pred Bogom, to ima za posljedicu jako nisko mišljenje o dostatnosti i učinkovitosti Kristova pomirenja na križu. Jednostavno rečeno, rimokatoličko gledište o spasenju podrazumijeva da Kristovo pomirenje na križu nije bilo dovoljno da plati za grijehe onih koji vjeruju u njega, te da vjernik mora okajati ili platiti za svoje grijehe, bilo kroz djela pokore ili vremenom provedenim u Čistilištu. Ipak, Biblija uvijek iznova uči da Kristova smrt sama može zadovoljiti ili umiriti Božji gnjev na grješnike (Rimljanima 3,25; Hebrejima 2,17; 1. Ivanova 2,2; 1. Ivanova 4,10). Naša pravedna djela ne mogu dodati onome što je Krist već postigao.

Premda postoje brojne druge razlike između onoga što vjeruju katolici i protestanti, ove četiri trebale bi biti dovoljne da donesemo zaključak kako se ove dvije skupine ozbiljno razlikuju. Veoma nalik na judaiste (Židove koji su rekli da se kršćani iz poganstva trebaju pokoravati starozavjetnom zakonu kako bi se spasili) o kojima je Pavao pisao u Galaćanima, čineći djela nužnima da bi se čovjek opravdao pred Bogom, katolici dobivaju potpuno drukčije evanđelje. Razlike između katolika i evanđeoskih protestanata važne su i značajne.

Molimo se da Bog otvori oči svakome koji čita ovaj članak, a koji se pouzdaje u učenje Katoličke crkve. Nadamo se da će svi shvatiti i povjerovati u istinu da ih njihova »pravedna djela« ne mogu opravdati niti posvetiti (Izaija 64,6). Umjesto toga, molimo se da svoju vjeru u potpunosti stave u činjenicu da smo »opravdani ... besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.” (Rimljanima 3,24-25). Bog nas spašava: “ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga« (Titu 3,5-7).
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Triny on 1/6/2014, 08:10

Hvala Pat na ovome. Pročitala pažljivo.

_________________
Koliko ima kršćanskih crkava? Zlo211
Triny
Triny

Female
Posts : 12348
2014-04-17


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 1/6/2014, 12:42

Trinity wrote:Hvala Pat na ovome. Pročitala pažljivo.
Molim!
Možda ovo drugo i nije sve točno,možda malo previše protestantski naklonjeno,naime,imaš protestanata koji su antikatolici a i katolika antiprotestanata!
Ja spadam među ekumenski orjentirane protestante mada sam i sam dosta kritičan prema nekima protestantima,ima ih svakakvih!Ima jako dobrih crkava,npr Baptističkih,Metodističkih,Pentekostalnih ali pogotovo nekih Pentekostalnih toliko loših da bih uvjek rađe otišao na Katoličku Misu nego kod njih!Jako cjenim duhovnost mnogih Katolika,npr pokojni Fra Zvjezdan Linić mi je bio uzor vjernika i svećenika!Odem ponekad u Katoličku crkvu a i studirao sam katoličku bogosloviju malo,kao laik!
Ovdje imaš video o Nicku Vujičiću,tu sam bio,bilo je puno katolika tu,,bez ruku i nogu ali sretan i izuzetan vjernik.Protestant inače,sin pastora!Sad se nedavno oženio i dobio sina!Dakle,bez udova je čovjek,no jedan mu je ud ipak osstao,,,ha ha!
https://www.youtube.com/watch?v=5gQVb58-lhE
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Guest on 1/6/2014, 14:08

Što je sa zajednicom Riječ života (Livets ord)? Koliko sam čitala, oni su pripadnici pentekostno-karizmatskog pokreta i vidim da su dosta aktivni kod nas, pogotovo na OTV-u  :D

Edit:

Joj da, sad mi je palo na pamet, jesu li oni bili među one tri crkve što su tužile Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava zbog diskriminacije i dobili presudu?
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 1/6/2014, 14:38

Vegvísir wrote:Što je sa zajednicom Riječ života (Livets ord)? Koliko sam čitala, oni su pripadnici pentekostno-karizmatskog pokreta i vidim da su dosta aktivni kod nas, pogotovo na OTV-u  :D

Edit:

Joj da, sad mi je palo na pamet, jesu li oni bili među one tri crkve što su tužile Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava zbog diskriminacije i dobili presudu?
Nemam pojma o tužbi ali znam o njima podosta,oni spadaju u one crkve u koje nebih nikad išao,a ima i gorih!Slični su nekim katoličkim karizmatskim crkvama,onim prekarizmatskim!Osnovna zamjerka ,,,spadaju u "pokret vjere", a između ostalog vjeruju da je svaka bolest od sotone te da svaki vjernik mora biti zdrav!Vide demone u svakom ćošku,padaju u duhu,lamprdaju u jezicima na javnim službama bez da imaju tumačenje istih(što bi trebalo po pismu),slični su pokretu koje se zove "evanđelje prosperiteta" a imaju slična učenja osim što ev.prosperiteta uči da je bogatstvo blagoslov a siromaštvo prokletstvo!
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Guest on 1/6/2014, 14:59

Čitala sam to da ih se dosta kritizira upravo zbog teologije prosperiteta. Koliko je to povezano s tim što se protestantizam u globalu zalaže za akumulaciju kapitala kao vrlinu, ali bez uživanja u njemu? Slobodno me ispravi ako što krivo pišem, ovo sad povezujem iz glave s onim što sam čitala kod Webera u Protestantskoj etici i duhu kapitalizma

U karizmatske spadaju još i Kršćanska proročka crkva i Crkva cjelovitog evanđelja?

Baš me zanimalo pa sad malo listam knjigu Vjerske zajednice u Hrvatskoj i vidm da ima jako puno crkava proizašlih iz izvorne protestantske tradicije i onih reformacijske baštine. Koliko su zapravo značajne razlike među njima?
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Triny on 1/6/2014, 15:02

@Patriot_1 wrote:
Trinity wrote:Hvala Pat na ovome. Pročitala pažljivo.
Molim!
Možda ovo drugo i nije sve točno,možda malo previše protestantski naklonjeno,naime,imaš protestanata koji su antikatolici a i katolika antiprotestanata!
Ja spadam među ekumenski orjentirane protestante mada sam i sam dosta kritičan prema nekima protestantima,ima ih svakakvih!Ima jako dobrih crkava,npr Baptističkih,Metodističkih,Pentekostalnih ali pogotovo nekih Pentekostalnih toliko loših da bih uvjek rađe otišao na Katoličku Misu nego kod njih!Jako cjenim duhovnost mnogih Katolika,npr pokojni Fra Zvjezdan Linić mi je bio uzor vjernika i svećenika!Odem ponekad u Katoličku crkvu a i studirao sam katoličku bogosloviju malo,kao laik!
Ovdje imaš video o Nicku Vujičiću,tu sam bio,bilo je puno katolika tu,,bez ruku i nogu ali sretan i izuzetan vjernik.Protestant inače,sin pastora!Sad se nedavno oženio i dobio sina!Dakle,bez udova je čovjek,no jedan mu je ud ipak osstao,,,ha ha!
https://www.youtube.com/watch?v=5gQVb58-lhE
Kad sam poslije googlala, naišla sam od kuda si  c/p drugi tekst.
Sad mi predloži neku Protestantsku crkvu u ZG (da ne googlam) u kojoj misu služi žena. 
Za Nicka Vujičića sam čula prije. Što tiče tvoje zadnje opaske, khmmm...nije ni čudo da ste toliko ponosni na taj ud... :P

_________________
Koliko ima kršćanskih crkava? Zlo211
Triny
Triny

Female
Posts : 12348
2014-04-17


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 1/6/2014, 17:02

Vegvísir wrote:Čitala sam to da ih se dosta kritizira upravo zbog teologije prosperiteta. Koliko je to povezano s tim što se protestantizam u globalu zalaže za akumulaciju kapitala kao vrlinu, ali bez uživanja u njemu? Slobodno me ispravi ako što krivo pišem, ovo sad povezujem iz glave s onim što sam čitala kod Webera u Protestantskoj etici i duhu kapitalizma

U karizmatske spadaju još i Kršćanska proročka crkva i Crkva cjelovitog evanđelja?

Baš me zanimalo pa sad malo listam knjigu Vjerske zajednice u Hrvatskoj i vidm da ima jako puno crkava proizašlih iz izvorne protestantske tradicije i onih reformacijske baštine. Koliko su zapravo značajne razlike među njima?
Neznam dali je povezano sa protestantizmom općenito,mislim a ne nego je netko odvukao te karizmatike u pogrešnom smjeru!Biti zdrav i bogat nije novozavjetna teologija!
Pavao npr nije bio niti bogat a ni zdrav!
Ove dvije spadaju u karizmatske,pogotovo ova prva!
Dosta ima razlika.Uglavnom u nebitnim stvarima!U principu,u bitnim se ne razlikuju jako niti katolička,pravoslavna i protestantizam općenito!
Apostolsko vjerovanje vjeruju svi!A onda,,,raznolikost!
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Guest on 1/6/2014, 17:05

Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 1/6/2014, 17:06

Trinity wrote:
@Patriot_1 wrote:
Trinity wrote:Hvala Pat na ovome. Pročitala pažljivo.
Molim!
Možda ovo drugo i nije sve točno,možda malo previše protestantski naklonjeno,naime,imaš protestanata koji su antikatolici a i katolika antiprotestanata!
Ja spadam među ekumenski orjentirane protestante mada sam i sam dosta kritičan prema nekima protestantima,ima ih svakakvih!Ima jako dobrih crkava,npr Baptističkih,Metodističkih,Pentekostalnih ali pogotovo nekih Pentekostalnih toliko loših da bih uvjek rađe otišao na Katoličku Misu nego kod njih!Jako cjenim duhovnost mnogih Katolika,npr pokojni Fra Zvjezdan Linić mi je bio uzor vjernika i svećenika!Odem ponekad u Katoličku crkvu a i studirao sam katoličku bogosloviju malo,kao laik!
Ovdje imaš video o Nicku Vujičiću,tu sam bio,bilo je puno katolika tu,,bez ruku i nogu ali sretan i izuzetan vjernik.Protestant inače,sin pastora!Sad se nedavno oženio i dobio sina!Dakle,bez udova je čovjek,no jedan mu je ud ipak osstao,,,ha ha!
https://www.youtube.com/watch?v=5gQVb58-lhE
Kad sam poslije googlala, naišla sam od kuda si  c/p drugi tekst.
Sad mi predloži neku Protestantsku crkvu u ZG (da ne googlam) u kojoj misu služi žena. 
Za Nicka Vujičića sam čula prije. Što tiče tvoje zadnje opaske, khmmm...nije ni čudo da ste toliko ponosni na taj ud... :P
Nema mise u klasičnom smislu,tamo je naglasak na propovjedi!Nema rituala.Npr. ponekad propovjeda žena u Baptističkoj crkvi u Radićevoj.Lako ti ju je nać!
Ma ne toliko ponosan,koliko zahvalan,,za naš i veš "žemski"!Puno ima lijepog u tome!I to je od Boga dar.Ali,ako je samo u braku!
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Iknar on 1/6/2014, 17:13

von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Iknar
Iknar

Male
Posts : 573
2014-05-29


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by jastreb on 1/6/2014, 17:17

Po meni kršćanstvo danas na kugli zemaljskoj predstavljaju jedino RKC i pravoslavne crkve.

Ovo drugo su sve parodije na kršćanstvo,mada i među pripadnicima drugih "kršćanskih" denominacija ima časnih ljudi i iskrenih vjernika.
jastreb
jastreb

Posts : 25521
2014-04-22


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Iknar on 1/6/2014, 17:38

albatros wrote:Po meni kršćanstvo danas na kugli zemaljskoj predstavljaju jedino RKC i pravoslavne crkve.

Ovo drugo su sve parodije na kršćanstvo,mada i među pripadnicima drugih "kršćanskih" denominacija ima časnih ljudi i iskrenih vjernika.
da djelomicno siu pravu
ali cinjenica je da katolicka jedina slijedi KRista doslovno,jer pravoslavci ne vjeruju u rijeci.Petar Stijena sto je Krist rekao na kojim temeljima ce biti

a protestanti i tko zna tko jos,to su sve sotonski kultovi
uzeo vrag pod svoje,kako bi se reklo
Iknar
Iknar

Male
Posts : 573
2014-05-29


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Triny on 1/6/2014, 17:51

@Iknar wrote:
von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Ma nemoj! Žene svećenice krivi put, put u propast ! A zašto?

_________________
Koliko ima kršćanskih crkava? Zlo211
Triny
Triny

Female
Posts : 12348
2014-04-17


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Iknar on 1/6/2014, 18:08

Trinity wrote:
@Iknar wrote:
von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Ma nemoj! Žene svećenice krivi put, put u propast ! A zašto?
a sto mislis zasto,ajde malo razmisli
dakle jel to Kristov naul ili mozda nije,ne treba biti previse bistar za tako nesto znati
dakle         to bi svakom razumnom trebalo biti jasno
inace sjeti se i zbog koga je "netko"izbacen iz rajskog vrta,pa ce ti biti lakse naci odgovor na svoje pitanje
Iknar
Iknar

Male
Posts : 573
2014-05-29


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Triny on 1/6/2014, 18:13

@Iknar wrote:
Trinity wrote:
@Iknar wrote:
von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Ma nemoj! Žene svećenice krivi put, put u propast ! A zašto?
a sto mislis zasto,ajde malo razmisli
dakle jel to Kristov naul ili mozda nije,ne treba biti previse bistar za tako nesto znati
dakle         to bi svakom razumnom trebalo biti jasno
inace sjeti se i zbog koga je "netko"izbacen iz rajskog vrta,pa ce ti biti lakse naci odgovor na svoje pitanje
E, ovo je najgluplji argument koji sam čula !

_________________
Koliko ima kršćanskih crkava? Zlo211
Triny
Triny

Female
Posts : 12348
2014-04-17


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Guest on 1/6/2014, 18:24

Trinity wrote:
@Iknar wrote:
Trinity wrote:
@Iknar wrote:
von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Ma nemoj! Žene svećenice krivi put, put u propast ! A zašto?
a sto mislis zasto,ajde malo razmisli
dakle jel to Kristov naul ili mozda nije,ne treba biti previse bistar za tako nesto znati
dakle         to bi svakom razumnom trebalo biti jasno
inace sjeti se i zbog koga je "netko"izbacen iz rajskog vrta,pa ce ti biti lakse naci odgovor na svoje pitanje
E, ovo je najgluplji argument koji sam čula !
Najgore je to što se stare gluposti dugo održavaju. Laž je ljepljiva stvar.
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Triny on 1/6/2014, 18:27

@Patriot_1 wrote:
Trinity wrote:
@Patriot_1 wrote:
Trinity wrote:Hvala Pat na ovome. Pročitala pažljivo.
Molim!
Možda ovo drugo i nije sve točno,možda malo previše protestantski naklonjeno,naime,imaš protestanata koji su antikatolici a i katolika antiprotestanata!
Ja spadam među ekumenski orjentirane protestante mada sam i sam dosta kritičan prema nekima protestantima,ima ih svakakvih!Ima jako dobrih crkava,npr Baptističkih,Metodističkih,Pentekostalnih ali pogotovo nekih Pentekostalnih toliko loših da bih uvjek rađe otišao na Katoličku Misu nego kod njih!Jako cjenim duhovnost mnogih Katolika,npr pokojni Fra Zvjezdan Linić mi je bio uzor vjernika i svećenika!Odem ponekad u Katoličku crkvu a i studirao sam katoličku bogosloviju malo,kao laik!
Ovdje imaš video o Nicku Vujičiću,tu sam bio,bilo je puno katolika tu,,bez ruku i nogu ali sretan i izuzetan vjernik.Protestant inače,sin pastora!Sad se nedavno oženio i dobio sina!Dakle,bez udova je čovjek,no jedan mu je ud ipak osstao,,,ha ha!
https://www.youtube.com/watch?v=5gQVb58-lhE
Kad sam poslije googlala, naišla sam od kuda si  c/p drugi tekst.
Sad mi predloži neku Protestantsku crkvu u ZG (da ne googlam) u kojoj misu služi žena. 
Za Nicka Vujičića sam čula prije. Što tiče tvoje zadnje opaske, khmmm...nije ni čudo da ste toliko ponosni na taj ud... :P
Nema mise u klasičnom smislu,tamo je naglasak na propovjedi!Nema rituala.Npr. ponekad propovjeda žena u Baptističkoj crkvi u Radićevoj.Lako ti ju je nać!
Ma ne toliko ponosan,koliko zahvalan,,za naš i veš "žemski"!Puno ima lijepog u tome!I to je od Boga dar.Ali,ako je samo u braku!
Baš ću potražiti. I povest ću kćer sa sobom.
Naravno da je dar  i nije rezerviran za ne-vjernike.

_________________
Koliko ima kršćanskih crkava? Zlo211
Triny
Triny

Female
Posts : 12348
2014-04-17


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Patriot_1 on 1/6/2014, 21:31

Trinity wrote:
@Iknar wrote:
Trinity wrote:
@Iknar wrote:
von_Starhemberg wrote:Patriot, koje protestantske crkve si ti član?
pat je lutalica,on ne zna niti sam gdje je,trenutno luta kao vjecni žid
dakle on je kao neka vrsta protestanta ali ne trpi one protestante koji imaju homoseksualce,a sa druge stranne ne trpi niti katolicki nauk,dakle lutalica
sto se tice zena svecenica,homoseksualaca,pa jasno je da su protestanti truli ako takve imaju,dakle to je krivi put,put u propast,dakle jednom nogom u paklu bis e reklo narodski

ali pat je uporan,mozda i shvati na kraju da su protestanti sotonski put
Ma nemoj! Žene svećenice krivi put, put u propast ! A zašto?
a sto mislis zasto,ajde malo razmisli
dakle jel to Kristov naul ili mozda nije,ne treba biti previse bistar za tako nesto znati
dakle         to bi svakom razumnom trebalo biti jasno
inace sjeti se i zbog koga je "netko"izbacen iz rajskog vrta,pa ce ti biti lakse naci odgovor na svoje pitanje
E, ovo je najgluplji argument koji sam čula !
Nemoj se obazdirati na njegove upise,on je čudak,tvrdi da je prvi do Jahve,da je potpopio Atlantidu,da su mu se javljali Azazel i Belzebul,da ima moć nad gromovima,olujama i potresima,,itd.Dakle,ignore!
Patriot_1
Patriot_1

Posts : 2066
2014-04-30


Back to top Go down

Koliko ima kršćanskih crkava? Empty Re: Koliko ima kršćanskih crkava?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum