Dva Građanina vječnog saveza, Emir i Reuf, prijavila su policiji da im je poslan prijeteći metak. Radilo se o brutalnoj manipulaciji i laži da bi postali „mete reisa Cerića“