Predsedniku je ukazana čast i time što su sve ulice za prolazak konvoja bile očišćene od saobraćaja tokom njegovog prolaska