'Nametanje kolektivne stigme hrvatskom narodu je za osudu'