Ako bi pristala, našoj zemlji bi bio omogućen ulazak u EU