Ministrica pravosuđa: Izrael etnički čista država i po cijenu ljudskih prava