Dva F-35 Adir zrakoplova netom prije polaska za Izrael iz SAD-a