Na beogradskom moru je nekada dnevno bilo 300.000 ljudi, nisi mogao da prođeš, a danas je sablasno